ПРОМО ОФЕРТИ

ДЖОЙ ТРАВЕЛ ООД сключи договор за изпълнение на Проект „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие

ДЖОЙ ТРАВЕЛ ООД стартира изпълнение на Проект „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“. Целта на проекта е осигуряване на оперативен капитал за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

Чрез изпълнението на проекта Дружеството се стреми да постигне преодоляване на недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.

Проектът е със срок на изпълнение 3 месеца. Одобреното финансиране е в размер на 7 250.00 лв., от които 6 162.50 лева (85 %) от Европейски съюз и 1 087.50 лева (15 %) от национален бюджет.

При изпълнението на проектът ще бъдат стриктно спазвани и съблюдавани хоризонталните политика за устойчиво развитие и равнопоставеност и недопускане на дискриминация.

Проект и главна цел: Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19
 
Номер на АДПБФП: BG16RFOP002-2.092-0353

Бенефициент: Джой Травел ООД, ЕИК: 201080033
 
Обща стойност: 882.89лв., от които 750.46 лв. европейско и 132.43 лв. национално съфинансиране.
 
Начало: 21.12.2020 г.
Край: 21.03.2021 г.

Проект и главна цел: Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от
временните противоепидемични мерки

Бенефициент : Джой Травел ООД
BG16RFOP002-2.095-5433/ BG16RFOP002-2.097-4563

Общата стойност на заявлението за подкрепа: 8204.57лв.

Начало: 19.03.2021 г.
Край: 19.06.2021г.
Проект и главна цел: Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от
временните противоепидемични мерки

Бенефициент (предприятие получаващо подкрепа): Джой Травел ООД
BG16RFOP002-2.101-2785

Общата стойност на заявлението за подкрепа: 1861.66лв.

Начало: 09.08.2021г.
Край: 09.11.2021г.